[9 ก.ค. 57] งานเปิดตัวชมรม โรงเรียนสตรีวิทยา ปี 2557

 

งานเปิดตัวชมรม โรงเรียนสตรีวิทยา ปี 2557