[18 ก.ค. 57] การรับสมัครค่าย สอวน. ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 15 (Download ใบสมัคร)

 

 

รับสมัครนักเรียนสอบเข้าค่าย สอวน. ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 15 (Download ใบสมัคร)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
*--* สำหรับ สอวน.ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต คอมฯ ดาราศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย (ศูนย์สามเสน) คลิกที่นี่ http://www.satriwit.ac.th/swao/57_reg_posn.pdf (สำหรับดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย อย่าลืมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)

*--* สำหรับ สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์จุฬาฯ คลิกที่นี่ http://www.satriwit.ac.th/swao/57_reg_astro_cu_m1-3.pdf (อย่าลืมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)

*--* สำหรับ สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์ จุฬาฯ คลิกที่นี่ http://www.satriwit.ac.th/swao/57_reg_astro_cu_m4-6.pdf (อย่าลืมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)

ส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสอบ สาขาละ 100 บาท ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ค. 57

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. สอวน.ฟิสิกส์ (ม.3-ม.เ5) - ศูนย์เตรียมอุดมฯ
2. สอวน.คมี (ม.3-ม.5) - ศูนย์บดินทร์เดชา
3. สอวน.ชีววิทยา (ม.4-ม.6) - ศูนย์เทพศิรินทร์
4. สอวน.คณิตศาสตร์ (ม.1-ม.5) - ศูนย์สวนกุหลาบ
5. สอวน.คอมพิวเตอร์ (ม.1-ม.5) - ศูนย์นสามเสน
6. สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์สามเสน (เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2543 – 30 ธันวาคม 2544)
7. ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์สามเสน (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 เป็ นต้นไป)
8. สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์จุฬาฯ (เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2543 – 30 ธันวาคม 2544)
9. ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์จุฬาฯ (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 เป็ นต้นไป)

รายละเอียดทั้งหมดทุกสาขา คลิก http://satriwit.ac.th/swao/57_reg_posn_detail.pdf