[2 ส.ค. 57] เด็กสตรีวิทยาคว้ารางวัลชมเชย (รอบเจียระไนเพชร) ในการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ปี 572 สิงหาคม 2557 นักเรียนชั้น ม.3 คว้ารางวัลชมเชย

ในการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ใน 10 ทีม เข้ารอบเจียระไนเพชร)

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


เด็กหญิงมัชฌิมากร รอดสุทธิ ม.3.4 (ซ้าย)

เด็กหญิงณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์ ม.3.5 (กลาง)
เด็กหญิงนรีนาถ เอี่ยมสำอางค์ ม.3.12 (ขวา)
นางสาวรัตนวดี โมรากุล (ซ้ายสุด: ครู) ผู้คุมทีม