[16 ส.ค. 57] รับสมัครนักเรียน ม.ต้น รับการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้ข้อสอบ PISA-Liked ผ่านระบบ TEDE


นักเรียนที่สนใจสมัครสอบ TEDET (tme เดิม)

สอบถามรายละเอียด และสมัครที่กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ อ.รัตนา ค่าสมัคร ค่าสมัคร 300 บาท

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://tedet.ac.th/download.html