[4 ก.ย. 57] รับสมัครนักเรียนทดสอบความรู้ และคัดเลือกเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ร.ร.สตรีวิทยา ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

---------
ประกาศ
---------
รับสมัครนักเรียนทั้งที่เรียนในโครงการฯ และไม่ได้เรียนในโครงการฯ 
ทดสอบประเมินความรู้ ijso ระดับ 1-2 และ สอวน.ทุกสาขา อีกทั้งเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเรียนต่อในภาคเรียนที่ 2

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - จันทร์ที่ 8 ก.ย. เท่านั้น

สอบวันที่ 13 ก.ย. 
-- ijso ระดับ 1 - 2 สอบเวลา 09.00 - 15.00 น.
-- สอวน. เริ่มสอบเวลา 09.00 น.

นักเรียนทั้งที่เรียนอยู่แล้วทุกคน และนักเรียนที่ไม่ได้เรียน ต้องสมัครสอบที่นี่ http://goo.gl/yLR9CD
ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่ (รอประมาณ 5 นาที) http://goo.gl/IE5cAM
-----------------------------------------
IJSO :: การเรียนในภาคเรียนที่ 2 
-----------------------------------------
1. หลักสูตร pre-ijso level
เป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อม (สอบคัดเลือกจาก ijso ระดับ 1 และ 2 วันที่ 13 ก.ย. 2557) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ijso สนามจริงในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (สำหรับจำนวนที่จะคัดเลือกไว้เรียนเทอม 2 นี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ) ดังนี้

     1.1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ijso ทั้ง ระดับ 1 ไม่เกิน 50 คน และ ระดับ 2 ไม่เกิน 100 คน รวมเป็นระดับเดียวกัน (Pre-ijso Level) จำนวนไม่เกิน 150 คน จะเรียน 4 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์

     1.2. มีการทดสอบกลางเทอม ประมาณเดือน ธันวาคม เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนใหม่ และคัดแยกนักเรียนที่มีคะแนนสูงโดดเด่นให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเป็นการเฉพาะ เรียน 4 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ 

1.3 วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เรียนในวันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

1.4 วิชาคณิตศาสตร์ เรียนวันจันทร์ เวลา 16.00 - 18.00 น.

-----------------------------------------
POSN :: การเรียนในภาคเรียนที่ 2 
-----------------------------------------
2. สอวน. สาขาต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

     2.1. กรณีไม่ได้สอบ หรือสอบไม่ผ่านค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. (สนามจริง) และสอบไม่ผ่านการคัดเลือกของโครงการฯโรงเรียน (สอบวันที่ 13 ก.ย.) จะหมดสิทธิ์เรียนในภาคเรียนที่ 2 แต่สามารถเริ่มสอบเข้าโครงการได้ใหม่ในต้นเทอมปี 2558 ได้

     2.2. กรณีไม่ได้สอบ หรือสอบไม่ผ่านค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. (สนามจริง) แต่สอบผ่านการคัดเลือกของโครงการฯโรงเรียน (สอบวันที่ 13 ก.ย.) ก็จะมีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปี 2558 ต่อไป

     2.3. กรณีสอบผ่านได้เข้าค่าย 1 ได้แล้ว แต่สอบไม่ผ่านเพื่อเข้าค่าย 2 ของศูนย์ สอวน. (สนามจริง) จะเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มนี้ต่อไปในเทอม 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในปี 2558

     2.4. กรณีสอบผ่านได้เข้าค่าย 1 ได้แล้ว และผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ของศูนย์ สอวน. (สนามจริง) จะเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มนี้ต่อไปเพื่อการเรียนในค่าย 2 และการสอบให้ผ่านเข้าสู่ค่าย สอวน. ระดับชาติ ต่อไป

     2.5 นักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตร pre-ijso level และมีคะแนนสอบผ่านการคัดเลือกในวิชาที่เลือกสมัครเรียน สอวน. ให้เรียนร่วมกับกลุ่ม 2.2 ซึ่งเนื้อหาเป็นพื้นฐานของสอวน. สาขานั้นๆ

---------------------------------------------------
IWYMIC-SEAMO :: การเรียนในภาคเรียนที่ 2 
---------------------------------------------------
3. คณิตศาสตร์ สพฐ. --- รับสมัครนักเรียนโดยไม่ต้องสอบ เรียนในตอนเช้า 7.30 – 8.30 น. วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ เริ่มเรียนภายหลังวันกีฬาประเพณี (จะประกาศรับสมัครอีกครั้ง)

---------------------------------------
IESO :: การเรียนในภาคเรียนที่ 2 
---------------------------------------
4. IESO โลกและอวกาศโอลิมปิก
     4.1. แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย (กำหนดอายุเหมือน ijso) (จะประกาศรับสมัครอีกครั้ง)


 รายละเอียด พร้อม update ข้อมูล ข่าวสาร

 

ติดตามได้ที่

 

SWAO Facebook Fanpage


SWAO Fanpage

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูมนต์ชัย สิทธิจันทร์ โทร. 08-6575-4389