[22 ก.ย. 57] ขอแสดงความยินดีกับ 66 นักเรียนสตรีวิทยาที่สอบผ่านได้เข้าค่ายที่ 1 สอวน.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 66 คน (ได้ 2 สาขา 9 คน)


    สอวน.ฟิสิกส์      8  คน
    สอวน.เคมี      6  คน
    สอวน.ชีววิทยา      6  คน
    สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น (สามเสน)      8  คน
    สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลาย (สามเสน)     2   คน
    สอวน.คณิตศาสตร์      16  คน
    สอวน.คอมพิวเตอร์      23  คน
    สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น  (จุฬาฯ)      3  คน
    สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลาย  (จุฬาฯ)      3  คน