[8 ก.ย. 57] การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

 

ระเบียบการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 7

 

สมัครแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 7

 

หนังสือเชิญแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

 

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสามารถสมัครสอบโดยไม่รับรางวัลได้

 

โดยการส่งรายชื่อผู้ที่จะสอบมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it