[13 พ.ย. 57] ขยายเวลาชำระเงิน

ขยายเวลาการชำระเงินผ่านธนาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2557

 

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่นี่