[19 พ.ย. 57] ค่ายพัฒนาผู้เรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสัมผัสประเทศเจ้าของภาษา

 

(ค่ายพัฒนาผู้เรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส)


ระหว่างวันที่ 21 เมษายน-8พฤษภาคม 2558 


รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557


สมัครได้ที่ อ.ศุภวรรณ และ อ.มิ่งขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่
างประเทศ