โครงการสอนปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

โครงการสอนปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2

 

ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระฯ ต่อไปนี้

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมแนะแนว

 

คลิกที่นี่ค่ะ

 

 

หมายเหตุ : การีวิวบนบราวน์เซอร์จะแสดงไม่เหมือนต้นฉบับของ file แนะนำให้ download เพื่อเปิดดู