[1 ก.พ. 58] การรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ขอให้นักเรียนที่มีชื่อเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทุกคนให้มารายงายตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

 

กำหนดการรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

     รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 7.30 - 8.00 น.

                 ประเภท - ระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน ม.2-ม.6

                            - เรียนดี

     รอบที่ 2 รายงานตัวเวลา 13.50 - 14.20 น.

                 ประเภท การแข่งขันวิชาการ,กีฬา และบำเพ็ญประโยชน์

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

     รายงานตัวเวลา 7.30 - 8.00 น.

                คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา,ระเบียบวินัยพื้นฐาน ม.1

 

การแต่งกาย - ครูสวมชุดสูทโรงเรียนสีขาว เสื้อตัวในสีแดง

                 - นักเรียนสวมชุดนักเรียน รองเท้าดำ ผมติดกิ๊บให้เรียบร้อย