[19 ก.พ. 58] นักเรียนสตรีวิทยาเจ๋ง เข้ารอบคัดเค้าโครงฯ ลุ้นเป็นผู้แทนประเทศไทย

 

---------------------
ขอแสดงความยินดี
---------------------
     "ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ" สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ม.4.7 (รุ่น 8) โรงเรียนสตรีวิทยา ได้รับคัดเลือกเค้าโครง (Proposal) สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 215 ผลงาน เป็น 1 ใน 25 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

นักเรียนสตรีวิทยา จำนวน 2 คน ดังนี้
1. ศุภัชญา ตันติวันรัตน์ ม.4.7
2. สิทธรัตน์ วนธรรมพงษ์ ม.4.7

ครูที่ปรึกษา
นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์