[3 เม.ย. 58] ใบแจ้งชำระเงิน

เรียนผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 ทุกท่าน


   โรงเรียนกำหนดให้ท่านชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558

 

ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2558

 

และให้นำสำเนาการชำระเงินจากธนาคารกรุงไทย

 

มาเป็นหลักฐานในวันมอบตัวนักเรียน วันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 

ขอให้ท่านปฏิบัติตามกำหนดของโรงเรียนด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4