[24 พ.ค. 58] 2 นักเรียนสตรีวิทยา คว้าตั๋วผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

           ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์พิชชา ภาษิต ม.1.3 ที่สอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา : International Mathematics and Science Olympiad 2015 (IMSO 2015) ณ ประเทศไทย (เข้าแข่งขันในวิชาวิทยาศาสตร์)
          และ เด็กหญิงธัญพร ขาวพลัด ม.1.4 ที่สอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา : International Mathematics and Science Olympiad 2015 (IMSO 2015) ณ ประเทศไทย (เข้าแข่งขันในวิชาคณิตศาสตร์)

* เด็กหญิงปัณณ์พิชชา ภาษิต จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
** เด็กหญิงธัญพร ขาวพลัด จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา