[30 ส.ค. 58] เด็กสตรีวิทยาคว้ารางวัลชมเชย การสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์


 


เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชมเชย (รอบเจียระไนเพชร)

ในการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครั้งที่ 12 และ ม.ปลาย  ครั้งที่ 4ประจำปีการศึกษา 2558

ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท (สำหรับ เดี่ยว ม.ปลาย) และ 1,500 บาท (สำหรับทีม ม.ต้น)

ม.ต้น
เด็กหญิงจิดาภา เจิมจรุง ม.3.3
เด็กหญิงบุญสิฏา ตรงต่อกิจ ม.3.3

เด็กหญิงณัฐริณีย์  เจริญทวี ม.3.5
(รางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร)

 

ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์

นางสาวอัจฉริยาพรรณ  ตังธนาวิรุตม์ ม.6.7

(รางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร)


ม.ปลาย วิชาชีววิทยา

นางสาวเสาวลักษณ์  พวงทอง ม.6.7

(รางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร)