[2 พ.ย. 58] แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และเหรียญทองแดง ระดับชาติ ในรายการ TYSF ครั้งที่ 11

 

เมื่อวันที่ 25-28 ตุลาคม 2558 นักเรียนสตรีวิทยา 4 คน ได้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผลการประกวดมีดังนี้  

 


 

1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ระดับ ม.ต้น
เด็กหญิงอารียา เมธาวิรุฬห์ ม.3.3 และ เด็กหญิงพิมพ์ฟ้าคำกาหลง ม.3.3
ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวธันยมลธ์ จตุรวิทยท์กุล
 

 


 

2. รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับประเทศ ระดับ ม.ต้น
จากโครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของตะกั่วจากธูปฤาษี หญ้าขน และผักตบชวา
จัดทำโดยเด็กหญิงสุธิณี เลิศธนาภรณ์ ม.3.3 และเด็กหญิงพัชริญา ชวลิตจินดา  ม.3.3
ที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล