รับสมัครสอบเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม (Intensive English programme)


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3.1-3.3, 3.6-3.12) ที่ต้องการสมัครสอบเข้าเรียนภาษาอังกฤษ

ในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม (Intensive English programme) 

ระดับชั้น ม. 4  ปีการศึกษา 2554

 

ให้มาลงชื่อสมัครสอบได้ที่

คุณครู สุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์  ( 081 845 8108 )

อาคารเบญจภัทรดิเรก ชั้น 5 ห้อง มัลติมีเดีย

 

รับสมัคร   2-19 ธันวาคม 2553

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  23 ธันวาคม 2553

 

สอบคัดเลือกวันที่  5 มกราคม 2554

 

ประกาศผลวันที่ 18 มกราคม 2554

 


 

เรื่องแจ้งสำหรับนักเรียนม.3.4 และม.3.5

 

  นักเรียนชั้น ม.3.4และม.3.5 คนใดที่ยังมีความประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษโครงการ INTENSIVE ENGLISH PROGRAMME ในปีการศึกษา 2554 – 2556 (ม.4-ม.6) ให้ลงชื่อ หากไม่ลงชื่อไว้โรงเรียนจะจัดให้นักเรียน เรียนในกลุ่มห้องเรียนภาคปกติ ให้นักเรียนเซ็นชื่อลงในใบเซ็นชื่อที่คุณครูสุพัฒนาส่งไปให้

                   เมื่อเซ็นเรียบร้อยแล้วหัวหน้าชั้นส่งใบรายชื่อ ที่คุณครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ภายในเดือนธันวาคม 2553  ณ ห้องมัลติมีเดียชั้น 5 อาคารเบญจภัทรดิเรก  กรุณารับผิดชอบ หากไม่นำมาส่งจะแจ้งฝ่ายแนะแนวว่าไม่ประสงค์จะเรียนในโครงการนี้ต่อนะจ๊ะ