ศธ.เผย รับ นร.ปี 54 ม.1 และ ม.4 รอบเดียว พร้อมให้ ร.ร.ยอดนิยมส่งแผนรับ นร.มา สพท.

ศธ.เผยเกณฑ์รับนักเรียนปี 54 ม.1 และ ม.4 รับรอบเดียว ห้องละ 50 คน สั่งให้โรงเรียนยอดนิยมทำแผนรับนักเรียน ส่งมายัง สพท.พร้อมไฟเขียวโรงเรียนระดมทรัพยากรจากเด็กที่ผ่านการคัดเลือกได้
       
       นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารโรงเรียนดังจำนวน 21 โรง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2554 ว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในปีนี้จะ เปิดรับนักเรียนเพียงรอบเดียว โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษากลับไปทำแผน ว่า โรงเรียนของตนเองจะรับ ม.1 และ ม.4 จำนวนกี่ห้อง โดยรับได้ไม่เกิน 50 คนต่อห้อง
       
       สำหรับโรงเรียนที่เปิดถึงระดับมัธยมปลาย ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนที่มีศักยภาพตามความเหมาะสมเข้าเรียน และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ไม่เกินร้อยละ 20 ส่วนโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนพิเศษ EP, MEP ห้องละ 30 คน ชั้นมัธยม EP, MEP ห้องละ 30 คน ห้องเรียนอื่นๆ ห้องละ 36 คน หากจำเป็นต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกิน 40 คน
       
       ทั้งนี้ แผนการรับให้ผู้ บริหารสถานศึกษาเสนอแผนมายัง สพท.เพื่อ สพท.รวบรวมแผนของสถานศึกษาเสนอต่อมายัง สพฐ.และประกาศให้สาธารณชนรับทราบ นอกจากนี้ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กำหนดแผนการรับนักเรียน โดยเพิ่มแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 มากขึ้น และลดแผนการรับนักเรียน ม.1 ลง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านในโรงเรียนประจำตำบล โรงเรียนดีประจำอำเภอ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนเอกชน
       
       นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า เปิดโอกาสให้โรงเรียนระดมทรัพยากรจากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สมัครใจ และต้องไม่บังคับ รวมทั้งการระดมทรัพยากรจะต้องโปร่งใสและตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
       
       “ปี 54 จะให้เปิดรับนักเรียนเพียงรอบเดียว ไม่มีการเปิดรอบสอง เพราะฉะนั้นผู้ปกครอง เด็กต้องตัดสินใจว่าจะสมัครโรงเรียนแห่งไหน หากสอบไม่ติดก็ให้เลือกโรงเรียนใกล้บ้าน โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำอำเภอ” นายชินวรณ์ กล่าวย้ำว่า จะไม่มีแป๊ะเจี๊ยแลกเก้าอี้อย่างเด็ดขาด
       
       เมื่อถามถึง สพท.กทม.เขต 2 เด็กเกินทุกปีจะทำอย่างไร นายชินวรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ให้ สพท.ไปกำหนดแผนให้ชัดเจน ว่า จะมีโรงเรียนไหนรับ ม.1 และ ม.4 จำนวนเท่าไหร่ รวมทั้งสำรวจว่าเด็ก ป.6 ที่อยู่ในพื้นที่จำนวนเท่าไหร่ เพื่อวางแผนการรับนักเรียน และป้องกันเด็กต่างจังหวัดย้ายเข้ามาเรียนด้วย

 

ที่มา : http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000170403