[21 พ.ย. 59] การสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 14


สำหรับนักเรียนสตรีวิทยา ให้สมัครได้ที่ อ.มนต์ชัย สิทธิจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่น ให้สมัครผ่านโรงเรียนของนักเรียน และให้คุณครูหรือผุ้ที่ได้รับมอบหมาย นำใบสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร โดยรวบรวมส่งได้ที่กลุ่มบริหารฯวิชากร โรงเรียนสตรีวิทยา

ไฟล์ประกาศ

ใบสมัครสอบคัดเลือก

แบบการประเมินค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียน

แบบลงลายมือชื่อนักเรียน

เนื้อหา