[26 ม.ค. 60] Satriwithaya Pre-test ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้สอบ SATRIWIT Pre-test ครั้งที่ 2 (เรียงตามห้องสอบ)

 

รายชื่อผู้สอบ SATRIWIT Pre-test ครั้งที่ 2 (เรียงรามตัวอักษร)

 

แผนผังห้องสอบ

 

ตารางสอบ

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมมา

1. ดินสอ 2ฺB

2. ยางลบ

3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน

4. เสื้อกันหนาว