กลับมาแสดงอีกครั้งตามคำเรียกร้อง ละครพูด เรื่อง มัทนะพาธา รอบพิเศษ วันแห่งความรัก ๑๔ ก.พ. ๕๔

 

กลับมาแสดงอีกครั้งตามคำเรียกร้อง  ละครพูด เรื่อง มัทนะพาธา  รอบพิเศษ   วันแห่งความรัก  ๑๔ ก.พ. ๕๔ 

 

 

ซื้อบัตรได้ที่ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนสตรีวิทยา   รอบเช้า ๑๐.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๓๐ น."