ชาวสตรีวิทยามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ตัวแทนนชาวสตรีวิทยามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ นายณัฐวัชร มหายศนันท์ และนางสาวปรีชญา สาระผล ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา มอบเงินบริจาคจำนวน 54,178.75 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554