[11 มิ.ย. 54] กำหนดการ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2554

 

กำหนดการ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2554

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

*************

 

 

เวลา

07.00 น.   พิธีตักบาตร/เคารพธงชาติ

08.00 น.   คณะครู และนักเรียนพรัมกันในหอประชุม

08.00 น.   พิธีไหว้ครูรอบที่ 1  (ม.1 และ ม.4)

09.00 น.   พิธีไหว้ครูรอบที่ 2  (ม.2 และ ม.5)

10.00 น.   พิธีไหว้ครูรอบที่ 3  (ม.3 และ ม.6 และศิษย์เก่า)

 

ขั้นตอนพิธีไหว้ครูรอบที่ 1 (ม.1 และ ม.4) รอบที่ 2 (ม.3 และ ม.6)

-          ผู้อำนวยการเข้าหอประชุมตามกำหนดเวลา

-          ผู้อำนวยการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-          ผู้อำนวยการนั่งประจำที่

-          ผู้แทนนักเรียนนำสวดมนต์ และสวดบูชาครู

-          ผู้แทนนักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูบนเวที

-          ผู้อำนวยการเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

-          ผู้อำนวยการมอบเข็มหัวหน้าห้อง

-          ผู้อำนวยการให้โอวาท

-          นักเรียนทั้งหมดยืนตรง ผู้นำนักเรียนกล่าวนำปฏิญาณตน

           ร้องเพลงมาร์ชสตรีวิทยา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

-          เสร็จพิธี

 

 

ขั้นตอนพิธีไหว้ครูรอบที่ 3 (ม.3 และ ม.6 และศิษย์เก่า)

-          ผู้อำนวยการเข้าหอประชุมตามกำหนดเวลา

-          ผู้อำนวยการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-          ผู้อำนวยการนั่งประจำที่

-          ผู้นำนักเรียนนำสวดมนต์ และสวดบูชาครู

-          ผู้แทนนักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูบนเวที

-          ผู้อำนวยการเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

-          ผู้อำนวยการมอบเข็มหัวหน้าห้อง มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน

-          นายกสมาคมผู้ปกครองฯ มอบรางวัลเรียนดี

-          ผู้อำนวยการให้โอวาท

-          นักเรียนทั้งหมดยืนตรง ผู้นำนักเรียนกล่าวนำปฏิญาณตน

           ร้องเพลงมาร์ชสตรีวิทยา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

-          เสร็จพิธี