[23 มิ.ย. 54] กำหนดการงาน "ยินดีด้วยใจ อาลัยเมื่อจาก" ผอ.จรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ


 

           เนื่องด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา  นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา ทางโรงเรียนสตรีวิทยาจะจัดงาน "ยินดีด้วยใจ อาลัยเมื่อจาก" ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

 

 


 

 

กำหนดการ

งาน "ยินดีด้วยใจ อาลัยเมื่อจาก"

ผู้อำนวยการจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ

30 มิถุนายน 2554

ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

 

 

 

17.00 น. คณะครู ผู้มีเกียรติพร้อมกันในหอประชุม

17.45 น.

- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก

- นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีวิทยามอบของที่ระลึก

- ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา (ผอ.จรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ) กล่าวอำลา

 

- รับประทานอาหารร่วมกัน

- ฉายวิดีทัศน์ชุด "ยินดีด้วยใจ อาลัยเมื่อจาก" ประวัติและผลงานของผู้อำนวยการจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ

- การแสดงของครู 2 ชุด

- ดนตรีบรรเลง และสังสรรค์ร่วมกัน

 

21.00 น. ปิดงาน