ตารางการจัดการเรียนการสอน 1-2563

 

- แผนผังห้องเรียนและห้องโอมรูม- ตารางเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B


 

- ตารางเรียนนักเรียน

 


หมายเหตุ: ถ้าตารางเรียนมีการใช้ห้องซ้ำซ้อนกันในเวลาเดียวกัน

 

แจ้งได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ