[22-06-65] ประกาศโครงการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนสตรีวิทยา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2565

1. คณิตศาสตร์ สพฐ กลุ่ม 1

2. คณิตศาสตร์ สพฐ กลุ่ม 2

3. สอวน. ม. ปลาย และ ม.ต้น

**รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการสอวน.คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย https://kuza.me/1i5Od **

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน เวลา 15.30 น. เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที ห้องคอมพิวเตอร์ 2 วันที่ 24/06/65 (ข้อสอบคือ ความรู้ภาษาซีเบื้องต้น)