[11-11-65] โรงเรียนสตรีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับยอดนารีสตรีวิทยา

 

โรงเรียนสตรีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับยอดนารีสตรีวิทยา

- เข้าร่วมแข่งขันดนตรีนานาชาติ ในรายการ Singapore International Classical Competition 2022

โดยนักเรียนได้รับรางวัล Outstanding Performance Award ในแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศสิงคโปร์ แข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565

- เข้าร่วมแข่งขันเปียโนระดับนานาชาติ ในรายการ Osaka International Music Competition ครั้งที่ 23

โดยนักเรียนได้รับรางวัล Gold Prize รอบคัดเลือก และได้รับรางวัล Cultural Encouragement ในแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2565

 

ยินดีกับยอดนารีสตรีวิทยาด้วยนะคะ