[31-08-2566] ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการสอบ (TEDET)