[ 7 มี.ค. 56 ] รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้  

         ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง 

          คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือวิชาโทภาษาอังกฤษ

                   2. เพศ ชาย หรือ หญิง

                   3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   4. สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

           เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2556

                   ติดต่อ นางสาวสุพัตรา ชัยมณี หมายเลขโทรศัพท์ 0887910429

                            อ.พิมพันธุ์ พิริยะวรางกุล 0898281275

                   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it