[04 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

พรุ่งนี้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า จะเปิดช่องทางให้เดินทางมาโรงเรียนได้ เลิกเรียนเวลา 15.10 งดซ้อมกีฬา