[7 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

ในวันศุกร์ที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา วัน


ประกาศเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 น.