[10 พ.ย. 56] ประกาสโรงเรียนสตรีวิทยา

 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา วัน


ประกาศเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2556 เวลา 11.30 น.

โปรดติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th