[11 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 


ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา วัน

ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๔๕ น.

โปรดติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th