[13 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องเปิดเรียนตามปกติ

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปิดเรียนตามปกติ

ปรับลดเวลาเรียนจากคาบละ 50 นาที เหลือ 40 นาที

เริ่มคาบแรก เวลา 08.30 น. เลิกเรียน เวลา 13.50 น.


URGENT: SCHOOL OPEN 14/11/13

The School will open again

on 14/11/13 as normal


ประกาศเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 น.

โปรดติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th