[24 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา วัน

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ


ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๔๐ น.

และขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง