[11 ธ.ค. 56] รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทยด่วน

รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย 

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้                  

 

         ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง 

 

 คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาไทย หรือวิชาโทภาษาไทย

 

                   2. เพศ ชาย หรือ หญิง

 

                   3. มีใบประกอบวิชาชีพครู

 

                   4. สามารถสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สมัครด่วน

 

ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0868804759