[21 ธ.ค. 56] สตรีวิทยาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ฟิลิปินส์ ณ สภากาชาดไทยคณะครู และคณะนักเรียน จากโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมบริจาคเงิน จำนวน  35,000 บาท
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบวาตภัยจากไต้ฝุ่น “ไห่เยี่ยน” ในประเทศฟิลิปปินส์
โดยมี คุณจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ