[14 ม.ค. 57] เปิดเรียนตามปกติ

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


เรื่อง  เปิดการเรียนการสอนตามปกติวันพุธที่ ๑๕
ม.ค.
๕๗ โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ

 

 

โปรดตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง

 

 

*หมายเหตุ สามารถตรวจสอบเส้นทางได้จาก

 

 

http://traffic.longdo.com/

 

 

สามารถดูภาพสดจากกล้องได้บางแยก

 

 

 สะพานพระราม ๘ ปิดไม่สามารถใช้งานได้