[26 มี.ค. 57] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

{jcomments off}

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 1 ตำแหน่ง

วุฒิ ปริญญาตรี วิชาเอก (การเงินการคลัง หรือภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ฯลฯ)

เงินเดือน 15,000 บาท โทร 081-9044926081-9044926