[29 มี.ค. 51] สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา

เลขาฯ สพฐ.  นายอภิชาติ   จีระวุฒิ   ดร.อานนท์   สุขภาคกิจ  ผู้อำนวยการ สพม.1  และคณะ

ตรวจเยี่ยมนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่โรงเรียนสตรีวิทยา

วันที่ 29  มีนาคม  2557  โดยผู้อำนวยการเบญญาภา   คงรอด  ให้การต้อนรับ