ด.ญ.ญาณิศา รังสีเลิศ คว้าเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ


 


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาณิศา รังสีเลิศ  ชั้นม.1.4

ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2010  ครั้งที่ 7

( IMSO 2010) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 16 ต.ค. ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย  และได้รับเหรียญทองแดง