อาจารย์วีรนุช จักรไพศาล (ครูเก่าสตรีวิทยา) ถึงแก่แกรรมแล้ว

 

 

อาจารย์ วีรนุช จักรไพศาล   อดีตครูโรงเรียนสตรีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในคืนวันพุธที่ 3 พ.ย. 2553 เวลา 19.00 น. ณ วัดเชิงกระบือ