[25 พ.ย. 57] ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ด่วน!!

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคม ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้  

         ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาฯ 1 อัตรา

          คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก สังคม

                   2. เพศ ชาย หรือ หญิง

                   3. สามารถสอนวิชาสังคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

           เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป

                   ติดต่อ ครูจิระวรรณ พึ่งกริม
                   หมายเลขโทรศัพท์ 089-057-9596