สรุปผลการประกวดและแข่งขันการแข่งขัน“การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น” และการแข่งขัน“การสร้างภาพยนตร์”


 

 

ใบสรุปผลการประกวดและแข่งขัน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนทวีธาภิเศก

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ “การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น” (2 D Animation)

วันอังคารที่  9  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเบญจภัทรดิเรก ชั้น 2 โรงเรียนสตรีวิทยา

 

ลำดับที่

โรงเรียน

ลำดับที่ได้

ได้รับ

1.

จันทร์ประดิษฐาวรารามวิทยาคม

1

เหรียญทอง

2.

สตรีวัดระฆัง (ม.ปลาย)

2

เหรียญเงิน

3.

โพธิสารพิทยากร

3

เหรียญทองแดง

4.

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

4

เหรียญทองแดง

5.

ศึกษานารี

5

เหรียญทองแดง

6.

มักกะสันพิทยา

6

เหรียญทองแดง

7.

วัดอินทาราม

7

เหรียญทองแดง

8.

ทวีธาภิเษก

8

เหรียญทองแดง

9.

ปัญญาวรคุณ

9

เหรียญทองแดง

10.

ปากน้ำวิทยาคม

10

เหรียญทองแดง

11.

ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

11

เกียรติบัตร

12.

มัธยมวัดหนองแขม

12

เกียรติบัตร

13.

รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน

13

เกียรติบัตร

14.

วิมุตตยารามพิทยากร

14

เกียรติบัตร

15.

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

15

เกียรติบัตร

 

 

 

ใบสรุปผลการประกวดและแข่งขัน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนทวีธาภิเศก

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ “การสร้างภาพยนตร์” 

วันอังคารที่  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเบญจภัทรดิเรก ชั้น 2 โรงเรียนสตรีวิทยา

 

ลำดับที่

โรงเรียน

ลำดับที่ได้

ได้รับ

1.

เทพศิรินทร์

1

เหรียญทอง

2.

สตรีวิทยา

2

เหรียญทอง

3.

สตรีวัดระฆัง

3

เหรียญทอง

4.

จันทร์ประดิษฐาวรารามวิทยาคม

4

เหรียญทอง

5.

ศึกษานารี

5

เหรียญทอง

6.

วัดราชโอรส

6

เหรียญทอง

7.

มหรรณพาราม

7

เหรียญทอง

8.

รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน

8

เหรียญเงิน

9.

ฤทธิณรงค์รอน

8

เหรียญเงิน

10.

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

9

เหรียญเงิน

11.

วิมุตตยารามพิทยากร

9

เหรียญเงิน

12.

มัธยมวัดหนองแขม

10

เหรียญเงิน

13.

วัดอินทาราม

11

เหรียญเงิน

14.

ทวีธาภิเษก

12

เหรียญเงิน

15.

โพธิสารพิทยากร

13

เหรียญทองแดง

16.

วัดราชบพิธ

14

เหรียญทองแดง

17.

ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

15

เหรียญทองแดง