[23 มี,ค, 58] รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้  

         ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง 

          คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

                   2. เพศ ชาย หรือ หญิง

                   3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   4. สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

           เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2558

                   ติดต่อ นางสาวสุพัตรา ชัยมณี หมายเลขโทรศัพท์ 0887910429

                            อ.พิมพันธุ์ พิริยะวรางกุล 0898281275

                   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it