[7 เม.ย. 58] รับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาทัศนศิลป์ ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้  

         ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาทัศนศิลป์ 1 ตำแหน่ง 

          คุณสมบัติ

                   1. วุฒิปริญญาตรี  สาขาทัศนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   2. อายุไม่เกิน 40 ปี (มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับมัธยมศึกษา)

                   3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู

                   4. มีความสามารถในการเขียนตัวอักษร เขียนป้าย ตัดโฟม และอื่นๆ

                   5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน และตั้งใจปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการสอน และงานอื่นๆ

           เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 24 เมษายน 2558 ในเวลาราชการ สอบสอนวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป