[30 เม.ย. 58] ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาทัศนศิลป์

ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาทัศนศิลป์ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายณัฎฐกร  ทองมีสี