[23 พ.ย. 58] สรุปผลเพชรยอดมงกุฏ

สรุปผลเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 8

 

ช่วงชั้นที่ 1

 

ผลรวม

 

สรุปผล

 

ช่วงชั้นที่ 2

 

ผลรวม

 

 

ช่วงชั้นที่ 3

 

ผลรวม

 

 

ช่วงชั้นที่ 4

 

ผลรวม