[14 มิ.ย. 59] เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา ประชุม

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

เวลา 8.330-12.00 น.

 

ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา