[31 ต.ค. 59] คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 28 ตุลาคม 2559

 

สตรีวิทยาทั้งปวงน้อมดวงใจ  ถวายความอาลัยแด่ในหลวงของปวงชน